INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Kraków, 17 marca 2014 r.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia” i jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 7.03.2014 r. oraz skierowane w dniu: 10.03.2014 r. do 4 Wykonawców:

Lp.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Zakres

1.

IT-Conn Zbigniew Kaczorek, ul. Felińskiego 37/3 31-236 Kraków.

Zakres nr 1, nr 2, (nr 3 nie spełniające wymagań).

2.

Cyfronika s.c. W.Bętkowski, K.Bętkowska, ul. Sąsiedzka 43, Kraków,

Zakres nr 1, nr 2, nr 3.

3.

MONSTER-ELEKTRONIK, Ryszard Poźniak, ul. Chochołowska 11, 30-609 Kraków,

Zakres (nr 1 nie spełniające wymagań), nr 3.

4.

FHU DIOLUT Piotr Sobierajski, Pogórze 271, 43-430 Skoczów,

Zakres nr 1

5.

BIALL Sp. z o.o., ul. Barniewicka 54c, 80-299 Gdańsk,

Zakres nr 2, nr 3.

6.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź,

Zakres nr 3.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2014, do godz.: 15:00 złożono 6 ofert.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę:

·         Zadanie 1 – Stacji lutowniczej

·         Zadanie 2 – Oscyloskopu

·         Zadanie 3 – Miernika - Multimetru

wyłoniono firmy:

Zakres zapytania

Wyłoniony oferent

Oferowana cena wraz dostawą

(netto zł/szt.)

Cena najniższej oferty

(netto zł/szt.)

Cena najwyższej oferty

(netto zł/szt.)

Zadanie nr 1

IT-Conn Zbigniew

719,00 zł

719,00 zł

772,50 zł

Zadanie nr 2

Cyfronika s.c. W.Bętkowski, K.Bętkowska,

2 682,93 zł

2 682,93 zł

3 053,66 zł

Zadanie nr 3

MONSTER-ELEKTRONIK, Ryszard Poźniak,

199,29 zł

199,29 zł

219,51 zł