INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Kraków, 16.06.2014 r.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia” i jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 9.06.2014 r. oraz skierowane w dniu: 10.06.2014 r. do 4 Wykonawców:

Lp.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Uwagi

1.

COCON Systemy Komputerowe, ul. Krasickiego 32/1, 46-300 Olesno

www.dellowo.pl

7 391,00 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

2.

FAIM - Partner Direct DELL, ul. Słomińskiego 5 lok. 223, 00-195 Warszawa

www.sklep-dell.pl

7 356,63 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

3.

kuzniewski.pl, Półwiejska 17, 61-885 Poznań

www.kuzniewski.pl

7 385,00 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

4.

F.H. LAPTOK.COM, ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków

www.laptok.com/ allegro.pl - lolakim

5 300 zł brutto.

Oferta aukcji Allegro, Oferta email.

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę stacji roboczej na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań, wyłoniono ofertę Firmy:

 

Nazwa: F.H. LAPTOK.COM, adres siedziby Wykonawcy: ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków, NIP: . 676-230-46-35, REGON: 120288666, numer rachunku bankowego: 80 1500 1142 1011 4022 4520 0000,

 

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto: 4.308,94 zł; brutto: 5.300,00 zł, słownie netto: cztery tysiące trzysta osiem i 94/100 złotych netto, której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę za urządzenie spełniające wymagania zapytania ofertowego.

 

Cena najdroższej oferty: 7391 zł brutto