NeoSentio to podmiot gospodarczy założony przez specjalistów posiadających ponad kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży nowoczesnych technologii.

Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe w zakresie:

  • projektowania i wdrażania wydajnych rozwiązań przesyłu danych oraz zarządzania bezpieczeństwem transmisji;
  • projektowania architektury i realizacji projektów w zakresie monitoringu w rozproszonej sieci czujników pomiarowych – smart-metering, w tym optymalizacji kosztowej takich rozwiązań.

 

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:

  • projektowania i wdrażania rozwiązań architektury informatycznej dla rozproszonego przetwarzania danych, elastycznego skalowania mocy obliczeniowej i zasobów infrastrukturalnych (środowiska wirtualne i chmury obliczeniowe);
  • zarządzania usługami informatycznymi przetwarzania danych (outsourcing data center, ośrodki zapasowe, zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych);
  • optymalizacji modeli biznesowych realizacji nowych usług w obszarach przetwarzania danych.

 

      NeoSentio jest członkiem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt badawczy w zakresie Informatycznego Systemu Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych (ISMOP). Projekt realizowany jest  w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.